Opdateret 02.11.2017
11-08-2010

Statsbaserede biologiske våbenprogrammer er fortsat en trussel

Det amerikanske "Department of State" udkom sidste måned med en 2010 Compliance Report, der gennemgår en række landes vilje til at efterleve reglerne i den biologiske våbenkonvention (BTWC), samt disse landes biologiske våbenpotentiale. I rapporten advares blandt andet mod mulige statsbaserede biologiske våbenprogrammer i Iran, Nordkorea og Syrien, mens Kina og Rusland kritiseres for ikke at have leveret tilstrækkelige oplysninger om deres tidligere biologiske våbenprogrammer. Rapporten indikerer, at statsbaserede biologiske våbenprogrammer fortsat er en trussel.

Det vurderes, at Syriens biovåben relaterede aktiviteter ville have været forbudt, hvis landet havde været et BTWC-medlemsland. Iran mistænkes for fortsat at være engageret i et biologisk våbenprogram. Nordkorea vurderes "fortsat at anse biologiske våben som en militær mulighed".

(Kilde: NTI)

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk