Opdateret 02.11.2017
09-08-2010

Ny version af sårbarhedsvurdering og sikringsplan

Der er tilføjet et nyt punkt 4 til sårbarhedsvurdering og sikringsplansblanketten. Punktet beskriver, hvilke procedurer der skal vedlægges sikringsplanen. Det tidligere punkt 4 er herefter punkt 5. Derudover er der flere mindre ændringer under punkt 3.

Den ny version af sårbarhedsvurdering og sikringsplan hedder (3-10) og er den, der skal anvendes fremover. Versionsnummeret står nederst på alle sider.

Sårbarhedsvurdering og sikringsplan samt tilhørende introduktion, ligger under menupunktet Selvbetjening.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk