Opdateret 02.11.2017
09-07-2010

Klasse III og IV laboratorier er omfattet af kontrol

Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3 eller P4 er på kontrollisten (bilag 1) anført som kontrolbelagt relateret materiale. Det skal præciseres, at der hermed bl.a. menes klasse III og IV laboratorier, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 864 af 10. november 1993. Andre P3 og P4 faciliteter kan fx være dyrestalde, anlæg til storskalaforsøg og produktion, såfremt disse er klassificeret til klasse III eller derover.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk