Opdateret 02.11.2017
30-06-2010

KMA’er fritages for indberetning om overdragelse af kontrolbelagt materiale

Sygehuses klinisk mikrobiologiske afdelinger, som rutinemæssigt sender kontrolbelagte biologiske stoffer til en anden dansk virksomhed, fx et kontrollaboratorium, er nu fritaget for at indberette en sådan overdragelse til CBB, såfremt overdragelsen drejer sig om konkret klinisk udredning. Den sikringsansvarlige på afsendervirksomheden skal dog altid sikre sig, at modtagervirksomheden har tilladelse til opbevaring af de pågældende biologiske stoffer, og at afsendt materiale faktisk bliver modtaget. Uregelmæssigheder såsom uheld og bortkomst af kontrolbelagte biologiske stoffer skal straks indberettes til CBB jf. § 20 i biosikringsbekendtgørelsen.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk