Opdateret 02.11.2017
01-11-2009

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale træder i kraft 1. november 2009

Bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 implementerer lov nr. 474 af 17. juni 2008 om sikring af visse biologiske stoffer mv.

Ifølge lov og bekendtgørelse skal virksomheder, laboratorier og institutioner, der ønsker at arbejde med visse biologiske stoffer mv., som kan misbruges til fremstilling af biologiske våben, fremover have tilladelse fra Center for Biosikring og -Beredskab. Tilladelse kan gives til legitime formål, når en række krav til bl.a. uddannelse og sikringsforanstaltninger er opfyldt. Alle informationer om, hvad der er underlagt kontrol, og hvordan der ansøges, findes her på biosikring.dk.

Se bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 og lov nr. 474 af 17. juni 2008 på retsinformation.dk.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk