Ny bekendtgørelse vedrørende indeslutning af poliovirus

Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus, er trådt i kraft den 30. november 2019.

Center for Biosikring og Bioberedskab

Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer og apparater kan både have en helt fredelig anvendelse i fx forskning eller industrivirksomhed og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed). 


Virksomheder, laboratorier, forskningsinstitutioner mv., der ønsker at arbejde med stoffer med dobbelt anvendelsesmulighed, skal have tilladelse dertil fra Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB), der er den statslige myndighed på området.


Skulle der opstå mistanke om udslip af visse farlige biologiske stoffer - hvad enten det er et uheld eller et led i et biologisk anslag - skal man straks rette henvendelse til CBB, der opretholder et særligt beredskab til at sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret udslip af visse farlige biologiske stoffer.

Nyheder

11. december 2019
Nyhedsbrev for sikringsansvarlige
Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, december 2019 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige


Læs mere
02. december 2019
Ny bekendtgørelse vedrørende indeslutning af poliovirus
Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst...


Læs mere
27. november 2019
Biosecurity Insight - internationalt nyhedsbrev
CBB's internationale nyhedsbrev Biosecurity Insight nr. 3/2019 er udkommet. Formålet med nyhedsbrevet er at...


Læs mere

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk