Opdateret 02.11.2017

Ved eksponering

Biologisk kampstof kan forekomme som pulver eller dråber, men der kan også være tale om et usynligt og lugtløst stof spredt i vand, mad eller via luften. I Danmark har der aldrig været angreb med eller spredning af biologiske kampstoffer, men der forekommer jævnligt alarmer, hvor politiet kontakter Center for Biosikring og Bioberedskab i forbindelse med fund af mistænkeligt materiale.


Ved sådanne hændelser foretager CBB en trusselsvurdering og udsender om nødvendigt et særligt felthold for at tage prøver og undersøge omstændighederne nærmere.

 

Personlige forholdsregler

De fleste biologiske kampstoffer smitter ikke fra person til person, og ingen biologiske kampstoffer smitter i inkubationstiden, dvs. inden der fremkommer sygdomstegn. Det er derfor tilstrækkeligt at tage et grundigt bad og skifte tøj, inden man tager hjem fra et hændelsessted. Dette vil ske på stedet med redningsberedskabets bistand.

Politiet og en repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed vil orientere om resultatet af undersøgelserne af de prøver, der er taget, og hvorvidt der er brug for behandling.

Husk at:

  1. Hvis du har været udsat for mistænkeligt biologisk materiale, skal du lade dig registrere hos politiet på stedet, så det er muligt at kontakte dig, når analysesvaret kommer
  2. En repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed vil orientere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får symptomer/føler dig syg, inden analysesvaret kommer
  3. Der ikke er umiddelbare symptomer hos udsatte personer. Tiden fra en person har været udsat for farligt biologisk materiale og til et eventuelt sygdomsudbrud vil være fra flere timer til to uger
  4. Symptomer vil kunne inkludere træthed, feber, kvalme, opkast, hoste, ansigtslammelser, vejrtrækningsbesvær, udslæt, sårdannelse og bevidsthedstab
  5. Hvis du får symptomer efter udsættelse for fx et pulverbrev, vil det dog være mest sandsynligt, at der blot er tale om en banal og almindelig infektionssygdom som fx forkølelse, skoldkopper eller influenza. Ring evt. til den repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed, som har været involveret

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk