Opdateret 06.02.2017

Relaterede links

Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener:

LBK nr. 53 af 11/01/2017

Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:

BEK nr 475 af 25/05/2016

Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale: 

Lov nr 474 af 17/6/2008

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:

BEK nr 981 af 15/10/2009

Senere ændringer til bekendtgørelse 981 af 15/10/2009:

BEK nr 709 af 22/06/2014

BEK nr 946 af 14/08/2015 

Oversigt over tilladelsestyper (pdf)

 

 

Biosikring

Hvem skal søge om tilladelse?

 

Enhver virksomhed, der ønsker at arbejde med et eller flere af de stoffer eller materialer, som fremgår af bekendtgørelse nr. 475 af 25/05/2016 samt bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, skal først søge og opnå tilladelse hertil. Se eventuelt links til de omfattede bekendtgørelser i venstremenuen.

Der kan fx være tale om følgende typer virksomheder/institutioner:

  • Forsknings- og udviklingsinstitutioner (herunder universiteter)
  • Bioteknologiske virksomheder
  • Virksomheder, som producerer lægemidler
  • Virksomheder, som producerer kemisk/biologisk procesudstyr
  • Virksomheder, som producerer laboratorieudstyr
  • Virksomheder, som beskæftiger sig med imødegåelse af udvikling eller anvendelse af biologiske våben
  • Forhandlere, lejere og udlejere af kontrolbelagt materiale
  • Diagnostiske laboratorier, der evt. vil kunne komme i besiddelse af kontrolbelagte stoffer som led i diagnostiske undersøgelser.

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk