Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
 • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
  BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
 • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
  BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Biosikring

Hvem skal søge om tilladelse?

 

Enhver virksomhed, der ønsker at arbejde med et eller flere af de stoffer eller materialer, som fremgår af bekendtgørelse nr. 803 af 22/06/2017 samt bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, skal først søge og opnå tilladelse hertil. Se eventuelt links til de omfattede bekendtgørelser i venstremenuen.

Der kan fx være tale om følgende typer virksomheder/institutioner:

 • Forsknings- og udviklingsinstitutioner (herunder universiteter)
 • Bioteknologiske virksomheder
 • Virksomheder, som producerer lægemidler
 • Virksomheder, som producerer kemisk/biologisk procesudstyr
 • Virksomheder, som producerer laboratorieudstyr
 • Virksomheder, som beskæftiger sig med imødegåelse af udvikling eller anvendelse af biologiske våben
 • Forhandlere, lejere og udlejere af kontrolbelagt materiale
 • Diagnostiske laboratorier, der evt. vil kunne komme i besiddelse af kontrolbelagte stoffer som led i diagnostiske undersøgelser.

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk