Opdateret 10.07.2018

Biologiske kampstoffer

Biologiske hændelser, hvor bakterier, virus, parasitter, svampe eller toksiner udgør en fare for mennesker, er velkendte og en del af naturens orden. Derudover kan biologi også være farlig for mennesker enten som følge af uheld eller bevidste handlinger med skadevoldende hensigter. De hidtil kendte hændelser kan inddeles i de fem nedenstående typer: 

Type EksempelTabstalHyppighed
Naturlig
Udbrud af smitsom sygdom
Fra få hundrede til mange millioner
Almindeligt
forekommende
(> 10 pr år)
Uheld
Udslip under transport eller produktion
Enkelte, men potentielt mange tusind
Jævnligt
(≈ 1 pr år)
Kriminalitet
Forurening af fødevarer mhp. afpresning
Meget få
Sjældent
(≈ 0,2 pr år)
Terror
Forurening af luft eller fødevarer i byer
Få hundrede, men potentielt mange tusind
Meget sjældent
(≈ 0,1 pr år)  
Krig
Specialstyrkeangreb på civilbefolkning
Fra tusinder til millioner
Yderst sjældent
(≈ 0,05 pr år)

 

Biologiske kampstoffer er særligt fremstillede og evt. forarbejdede bakterier, virus eller toksiner (som er giftstoffer fra levende organismer), der kan fremkalde sygdom og eventuel død. De fleste kampstoffer skader kun dem, der direkte bliver udsat for kampstoffet, men visse kampstoffer er i stand til at sprede sig videre fra menneske til menneske og derved starte en epidemi. Når det biologiske kampstof er monteret på et fremføringsmiddel, fx et missil eller en aerosolspreder, kaldes det et biologisk våben.

Hidtil anvendte biologiske kampstoffer har alle været naturligt forekommende mikroorganismer eller toksiner. Den teknisk-videnskabelige udvikling muliggør imidlertid fremstilling af kunstige kampstoffer med nye skadevirkninger, og den slags kampstoffer er påvist i visse offensive udviklingsprogrammer. Det biologiske risikospektrum er således ikke konstant, men under løbende forandring som følge af den tekniske udvikling. Centret overvåger derfor til stadighed udviklingen og tilpasser såvel beredskabet som sikringskravene derefter.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk