Opdateret 02.11.2017

Artikler

Liste over Center for Biosikring og Bioberedskabs artikler i pdf-format. For at  læse artiklerne, skal Acrobat  Reader være installeret på din computer.

Download seneste version Acrobat Reader® (programmet er gratis) 


A Biosecurity Survey in Kenya, November 2014 to February 2015

Health Security, Volume 14, Number 4, 2016

Aralsk ’71 hændelsen

Kristian Hveysel Bork, 2003

Biological Incident Response: Assesment of Airborne Dispersion

Ulrik Pedersen, Steve Leach, John-Erik Stig Hansen, National Centre for Biological Defence, Statens Serum Institut, 2007

 

Biologisk beredskab hører med til virkeligheden

BRANDVÆSEN, april 2014, Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Biologisk krig og terror: forebyggelse og imødegåelse

John-Erik Stig Hansen, Ugeskrift for  Læger 172/2, 2010, s.127-127

Biologisk våbenfremstilling - muligheder og konsekvenser

Center for Biosikring og -Beredskab, 2013

Biosecurity in Scandinavia

Kristian H. Bork et.al., Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, Volume 5, Number 1, 2007

CBRN truslen kræver komplekse løsninger

John-Erik Stig Hansen, Militært tidsskrift, marts 2004

Concepts of offensive use of biological weapons

John-Erik Stig Hansen, Militært Tidsskrift 2006, 135, 347-359

Den biologiske trussel

John- Erik Stig Hansen, Kronik i Jyllands Posten, 14. marts 2007

Den Polske brug af biologiske og kemiske kampstoffer under Anden Verdenskrig

Robert Petersen, Fra Krig og Fred, Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift, p. 87-137, 2018

Evaluering af anthraxvaccination i Danmark

Kristian Hveysel Bork et al., Ugeskrift for læger 167/36, 2005, s. 3390-3390

Ny diagnostik af bakterielle infektioner efter indførelse af øget biologisk beredskab

Jens Jørgen E. Christensen, Keld Andresen og Michael Kemp, Ugeskrift for Læger 167/36, 2005, s. 3416-3417

Surveillance of ambulance dispatch data as a tool for early warning

Kristian H. Bork et.al, Eurosurveillance, Volume 11, Issue 12, 01 December 2006

Sverdlovsk ulykken

Kristian Hveysel Bork, 2003

The capacity of diagnostic laboratories in Kenya for detecting infectious diseases

H-C Slotved et al, Tropical Medicine and Health (2017) 45:10

Type 1-hændelser: Isolationsregime

Center for Biosikring og -Beredskab

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk