Opdateret 15.02.2019

Flowchart over proceduren ved mistanke om ukontrolleret forekomst af farligt biologisk materiale. Klik på billedet.

Alarm

Alarmering ved mistanke om biologisk terrorhændelse

Mistanke om terrorhændelse med biologiske stoffer skal anmeldes til politiet. Efter opringning til alarmcentralen (112) viderestilles anmelder til politiets vagthavende i politikredsen. Politiet kontakter herefter Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB).

 

Alarmering ved mistanke om ukontrolleret tilstedeværelse af farligt biologisk materiale

Mistanke om udslip af farligt biologisk materiale, fx lækage af farlige bakterier, (eksempelvis på et laboratorium eller i forbindelse med trafikuheld) skal straks anmeldes til CBB's vagthavende 3268 8127. CBB vil herefter rådgive om straks-tiltag og alarmere øvrige myndigheder som påkrævet.


Uvedkommende skal holdes borte fra et eventuelt fareområde, indtil CBB har sikret, at der er truffet foranstaltninger til imødegåelse af den mulige fare.

 

 

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk