Opdateret 02.11.2017
19. January 2018
I denne uge diskuterede yderligere 140 kenyanske universitetsstuderende og -medarbejdere, hvad universiteter kan gøre for at styrke biosikring og ansvarlig videnskab. Workshopsene er blevet til i tæt... Læs mere...
17. January 2018
Førsteudgaven af CBB's nyhedsbrev Biosecurity Insight er netop udgivet. Nyhedsbrevet er på engelsk, og dets formål er at styrke det globale netværk af fagfolk indenfor biosikring og bioberedskab ved at... Læs mere...
05. December 2017
Den Biologiske Våbenkonventions statsgruppemøde afholdes i Geneve den 4.-8. december 2017. Følg debatten på Twitter: https://twitter.com/hashtag/BTWC?src=hash Eller læs mere om  BTWC her:... Læs mere...
12. October 2017
Information om digitale blanketter og undervisning på universiteter i Kenya. Læs Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
14. September 2017
Nu kan der ansøges om tilladelse og indberettes digitalt til CBB. CBB's ansøgningsmateriale og indberetningsblanketter er blevet digitale, og det betyder, at man ikke længere behøver at sende... Læs mere...
29. June 2017
Information om nye bekendtgørelser, undervisning i Kenya og 2018 konference. Læs Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
29. June 2017
Center for Biosikring og Bioberedskab har igennem nogle år arbejdet aktivt i Kenya som en del af ”The Danish Biosecurity Partnership Program”. Programmet har til formål at styrke håndteringen af... Læs mere...
29. June 2017
Den 1. juli 2017 træder bekendtgørelse nr. 803 af 22. juni 2017 om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr i kraft. Bekendtgørelsen erstatter... Læs mere...
29. June 2017
EU forordningen om stoffer og materialer med dobbelt anvendelighed er blevet opdateret, hvilket også har medført ændringer i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer.... Læs mere...
23. March 2017
Reglerne vedrørende tilladelser til at besidde biologiske stoffer og relaterede materialer er blevet præciseret således, at virksomheder skal være i besiddelse af de biologiske stoffer og relaterede... Læs mere...
01. March 2017
Center for Biosikring og Bioberedskab har i år valgt at offentliggøre en temaårsrapport for 2016. Det betyder, at formatet er anderledes end centrets tidligere årsrapporter, og rapporten vil i år kun... Læs mere...
10. February 2017
Læs om CBB's nye bookingsystem, indberetning af lagerlister mv. Se Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
14. December 2016
Den nye publikation Biological Security Threats – situation report on biological attacks, weapons development and misuse er en oversættelse af den danske rapport Det biologiske Trusselsbillede, der udkom... Læs mere...
30. November 2016
I november 2016 afholdt CBB et biosikringskursus i Tbilisi, Georgien, arrangeret af WHO. I den forbindelse blev CBBs engelske bog om biosikring ”An Efficient and Practical Approach to... Læs mere...
11. November 2016
I øjeblikket er der gennemgangskonference i Den Biologiske Våbenkonvention (BTWC) i Geneve, hvor konventionen skal opdateres i forhold til nye udviklinger. Et vigtigt område er at forhindre, at immateriel... Læs mere...
10. November 2016
I Det biologiske Trusselsbillede fremlægger Center for Biosikring og Bioberedskab en samlet vurdering af aktuelle biologiske trusler og risici. Der er i denne uklassificerede rapport udelukkende anvendt... Læs mere...
27. September 2016
Læs om brug af forsegling eller plomberinger, dyrepatogener, fortsættelsen af biosikringsprogrammet i Østafrika, mv. Se Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
23. September 2016
Center for Biosikring og Bioberedskab publicerer her de faglige principper og retningslinjer for sin beredskabsindsats ved hændelser, hvor der er mistanke om forekomst af farligt biologisk materiale... Læs mere...
21. September 2016
Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 475 af 25/05/2016 om sikring af visse stoffer, der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr i kraft. Bekendtgørelsen er tilgængelig på... Læs mere...
15. September 2016
Center for Biosikring og Bioberedskab skal fortsætte og udvide Det danske partnerskabsprogram i Østafrika. Programmet vil bygge videre på resultaterne fra det forudgående pilotprogram og have fokus på at... Læs mere...
09. August 2016
Undersøgelsen er publiceret I juli/august nummeret af Health Security. CBB stod for undersøgelsen, der indgik i det danske partnerskabsprogram i Østafrika og som omfattede interview med ansatte på 86... Læs mere...
11. July 2016
Interview med Centerchef, dr.med. John-Erik Stig Hansen om biosikring og biologiske trusler. Klik på linket: Radio24syv: Aflyttet uge 27, 2016. Radiovært: Anders Kjærulff Læs mere...
20. June 2016
Nyhedsbrevet informerer om den ny bekendtgørelse om dyrepatogener, som CBB administrerer på vegne af Fødevarestyrelsen. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
23. March 2016
Virksomheder undtages fra indberetning vedr. køb af kontrolbelagte forbrugsvarer i form af fermentorposer og filtreringskomponenter (fx moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader). Se de... Læs mere...
29. February 2016
Læs de nye præciseringer i forhold til kontrolbelagte fermentorer og komponenter og se listen over opmærksomhedspunkter i forbindelse med indberetninger af lagerstatus. Nyhedsbrev for... Læs mere...
26. February 2016
I 2015 har CBB blandt andet arbejdet med udstedelse af tilladelser, tilsyn på virksomheder, opdatering af trussels- og risikovurderingsmetoder, indsatsdoktriner, diagnostiske metoder og... Læs mere...
22. January 2016
Udgivet af Bradford Disarmament Research Centre, University of Bradford. Kapitel 14, der omhandler det danske biosikringssystem, er skrevet af CBB. Kapitlet giver et overblik over det danske... Læs mere...
16. December 2015
Udenrigsministeriet bekræfter Danmarks stærke internationale engagement i biosikring ved åbningen af den biologiske våbenkonvention, BTWC’s statsgruppemøde i Geneve den 14.-18. december 2015. Ved... Læs mere...
11. December 2015
Læs om anmeldte og uanmeldte tilsyn, USA besøg og CBB's nye internationale kurser i etablere en national biosikringsmyndighed. Se Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
10. December 2015
CBB udbyder internationale kurser i at etablere en national biosikringsmyndighed. Kurserne er af ca. en uges varighed og finder sted i København, men kan tilpasses efter behov og... Læs mere...
01. September 2015
Den 1. september træder bekendtgørelse nr. 946 af 14/08/2015 om ændring af bekendtgørelse  nr. 981 af 15/10/2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret... Læs mere...
17. July 2015
I bestræbelserne på at strømline CBB’s krav til fysisk sikring har CBB indført en række sikringstrin, som bedre afspejler princippet om sikring efter misbrugspotentiale. Fremover vil CBB regulere kravene... Læs mere...
16. July 2015
Den nordkoreanske leder Kim Jong Un besøgte for nylig en fabrik, Pyongyang Bio-technical Institute, lidt uden for hovedstaden Pyongyang. Pressefotos af besøget førte i denne måned til påstande om, at... Læs mere...
10. July 2015
En ny udgave af CBB's femårige strategiplan er nu tilgængelig på biosikring.dk under menuen Publikationer. Læs strategien her: CBB's strategiplan 2015-2019 Læs mere...
09. July 2015
Læs bl.a. om udgivelse af ny bog om den danske model for biosikring, regelforenkling for kontrolbelagte forbrugsvarer og årlig indberetningsblanket der udgår. Se Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
26. June 2015
I 2008 vedtog det danske Folketing Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale. Det følgende år, udstedte det danske Ministerie for Sundhed og Forebyggelse... Læs mere...
02. March 2015
I 2014 har CBB blandt andet haft fokus på international biosikring, konceptudvikling af trussels- og risikovurderingsmetode, diagnostiske metoder og beslutningsstøttesystemer til udarbejdelse af... Læs mere...
16. February 2015
Jobcentret på Baltorpvej i Ballerup havde i dag en hændelse med pulver i posten. En medarbejder åbnede en konvolut, der indeholdt et trusselsbrev og noget hvidt pulver. Et indsatshold fra CBB undersøgte... Læs mere...
13. January 2015
Eksperter fra CBB på Statens Serum Institut rejser til Gran Canaria for at instruere besætningen ombord på skibet Ark Futura i brug af udstyr til sikring mod ebolasmitte. Baggrunden er, at regeringen... Læs mere...
18. December 2014
Nyhedsbrev for sikringsansvarlige er udkommet med information om fermentorer og nyt om det danske biosikringspartnerskabsprojekt i Østafrika, kursusdatoer m.m. Se Nyhedsbrev for sikringsansvarlige Læs mere...
01. December 2014
På BTWCs "Meeting of States Parties" i Geneve den 1. december, udtrykte Danmarks nedrustningsambassadør, Susanne Rumohr Hækkerup, stærk dansk støtte til at imødegå biologiske trusler. Blandt de danske... Læs mere...
20. October 2014
I forbindelse med mødet i Det Hvide Hus, der afholdes i regi af det amerikanske initiativ "Global Health Security Agenda", omtales CBB's biosikringsprojekt i Østafrika i Washington Post. Se artiklen... Læs mere...
26. September 2014
Den danske sundhedsminister Nick Hækkerup er inviteret til møde i Det Hvide Hus i Washington, USA. Sundhedsministeren skal tale om den danske biosikringsindsats ved et møde, der afholdes i regi af det... Læs mere...
23. September 2014
Nyt om toksiner og kursusdatoer for kommende sikringsansvarlige. Se Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, september 2014 Læs mere...
12. September 2014
Ulandsnyt.dk bringer en artikel om det danske partnerskabsprojekt i de østafrikanske lande omkring etablering af biosikringssystemer. Se: Dansk projekt styrker biologisk sikkerhed og sundhed i Kenya Læs mere...
11. September 2014
I bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale ændredes bilag 1 til bekendtgørelsen den 1. september 2014. Der er alene tale... Læs mere...
08. September 2014
Virksomheder der arbejder med teknologi, som er direkte anvendelig i relation til udvikling af biologiske våben, skal have en tilladelse fra CBB. For at hjælpe virksomhederne til at vurdere, hvorvidt... Læs mere...
21. August 2014
Læs om "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale", som træder i kraft 1. september. Læs også nyt om biosikringsprojektet... Læs mere...
04. June 2014
CBB har udarbejdet en oversigt over de 12 typer af biosikringsaktiviteter, der enten kræver tilladelse fra CBB, eller hvortil der er tilknyttet andre forpligtelser. I... Læs mere...
07. May 2014
Et vigtigt samarbejde så dagens lys i oktober sidste år. Nordsjællands Brandvæsen trænede som det første kommunale brandvæsen bioberedskab sammen med CBB. Tidligere har bio-øvelser været integreret i... Læs mere...

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk