Opdateret 29.11.2019

Terminologi

Term Forklaring
Certificate of Containment (CC) WHO-certifikat som opnås ved fuld efterlevelse af GAPIII-krav.
Certificate of Participation (CP) Indledende WHO-certifikat som opnås ved mulighed for efterlevelse af GAPIII-krav. Alternativt for periode hvor arbejde med eller besiddelse af poliovirus ophører.
Containment Certification Scheme (CCS) WHO’s retningslinjer for processen for certificering i henhold til GAPIII.
Global Action Plan III (GAPIII) WHO´s plan for minimering af risici for udslip af poliovirus fra faciliteter.
Global Commission for the Certification of the Eradication of Poliomyelitis (GCC) WHO-organiseret kommission som er ansvarlig for at definere parametre og processer for certificering af udryddelse af poliovirus.
Global Polio Eradication Initiative (GPEI) Offentligt-privat partnerskab styret af nationale regeringer, og med fire partnere - WHO, Rotary International, US CDC og UNICEF.
Indeslutning I denne sammenhæng: System som sikrer, at poliovirus holdes inden for et defineret område.
Interim Certificate of Containment (ICC) WHO-certifikat som opnås ved generel efterlevelse af GAPIII-krav.
National Indeslutningsmyndighed (NIM) Den nationale myndighed for kontrol af virksomheder som besidder poliovirusmaterialer, herunder PIM.
Oral poliovaccine (OPV) Vaccine med svækket Sabin-poliovirusstamme.
Polio-Essentiel Facilitet (PEF) Virksomheder, institutioner mv. som arbejder med eller besidder infektiøs poliovirus.
Potentielt Infektiøst Materiale (PIM) Materiale som kan indeholde poliovirus.
Regional Commission for the Certification of the Eradication of Poliomyelitis (RCC) Regional WHO-kommission som verificerer udryddelse af poliovirus. Består af eksperter indenfor sundhed og sundhedsvidenskab.
Vaccine-deriveret poliovirus (VDPV) Poliovirus givet som oral poliovaccine, som efterfølgende er transmitteret mellem mennesker.
Vild poliovirus (WPV) Oprindelig poliovirusstamme.
World Health Assembly (WHA) Samling af WHO´s medlemslande. Fastlægger politikkerne for WHO´s arbejde.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk