Opdateret 03.12.2019

Relaterede links

Lovgivning
  • Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus:
    BEK nr 1247 af 28/11/2019

Om NIM

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er udpeget som National Indeslutnings Myndighed (NIM) af Sundheds- og Ældreministeriet.

CBB’s rolle er at sikre, at danske virksomheder, der håndterer eller opbevarer udryddede poliovirus, opfylder kravene hertil iht. LBK nr 903 af 26/08/2019 samt tilhørende bekendtgørelse (BEK nr 1247 af 28/11/2019).

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk