Opdateret 02.12.2019

Relaterede links

Lovgivning
  • Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus:
    BEK nr 1247 af 28/11/2019
Dokumenter

Dokumenter

Krav til virksomheder, der håndterer eller opbevarer udryddede poliovirus, eller materiale der potentielt indeholder infektiøst poliovirus, er beskrevet i følgende dokumenter:

  • GAPIII: "WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use". Beskriver krav til indeslutning af poliovirus i detaljer. Det er nødvendigt at leve op til kravene i GAP III for at kunne få tildelt et indeslutningscertifikat (Certificate of Containment) af WHO.
  • CCS: "Containment Certification Scheme". Retningslinjer for certificeringsprocessen i forbindelse med GAPIII.
  • PIM-Guidance: "Guidance to minimize risks for facilities collecting, handling or storing materials potentially infectious for polioviruses". Vejledning til opbevaring og håndtering af potentielt infektiøst materiale.
  • PIM-Annex 2: "Country or Area Specific Poliovirus Data. Global oversigt over sidste endemiske tilfælde af polio og ophør for brug af OPV.
  • PIM-FAQ: WHO’s svar på ofte stillede spørgsmål om PIM.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk