Opdateret 02.12.2019

Relaterede links

Lovgivning
  • Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus:
    BEK nr 1247 af 28/11/2019
Dokumenter

Vejledning

Hvem er omfattet af reglerne?

Virksomheder, der arbejder med og besidder poliovirus og materialer, som potentielt kan indeholde infektiøst poliovirus (PIM), er omfattet af Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr 903 af 26/08/2019).

Det kan fx være følgende type virksomheder:

  • Producenter af poliovaccine
  • Referencelaboratorier
  • Forskningsinstitutioner (fx med forskning inden for luftveje, mave/tarm, ernæring, farmakologi, neurologi)
  • Biobanker
  • Specialafdelinger på hospitaler (fx afdelinger for luftvejs- eller mave/tarmsygdomme)
  • Spildevandsanlæg som opbevarer gamle spildevandsprøver

 

Hvis du er omfattet af reglerne

Kontakt CBB

Krav til virksomheder med poliovirus eller PIM varierer i forhold til hvilket materiale der er tale om, samt hvorvidt det pågældende virus er udryddet (se de tre flowcharts nedenfor). Virksomheder, som er i besiddelse af poliovirus eller PIM, skal derfor kontakte CBB for vejledning om fortsat opbevaring eller eventuel destruktion af materiale.

WHO certifikat

Virksomheder, som besidder poliovirusmateriale, og fortsat ønsker at besidde og håndtere disse, kan desuden vælge at ansøge om et certifikat fra WHO, hvilket CBB koordinerer i henhold til WHO´s retningslinjer. Kontakt CBB for ansøgning dertil.

Inspektioner

I forbindelse med overholdelse af krav til indeslutning af de omfattede materialer, kommer CBB til at udføre inspektioner på virksomhederne for at sikre, at kravene opfyldes. For virksomheder, der ønsker certificering hos WHO, vil CBB planlægge og udføre inspektionerne i henhold til WHO´s retningslinjer for indeslutning af poliovirus. Se dokumentet "Containment Certification Scheme" (CCS) i menuen Dokumenter

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk