Opdateret 02.12.2019

Relaterede links

Lovgivning
  • Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus:
    BEK nr 1247 af 28/11/2019

Poliovirus

Formålet med poliovirusindeslutning er at sikre forsvarlig håndtering af udryddet poliovirus, så disse ikke slipper ud i omgivelserne. Poliovirus findes stadigvæk i virksomheder såsom vaccine producenter og laboratorier.

Krav til poliovirusindeslutning omfatter bl.a. procedurer og regler for arbejdsmiljø og biosikring og er beskrevet i WHO’s "Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use" (GAPIII).

 

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk