Opdateret 17.04.2018

 

Mistanke om biologisk terror

 

 1. Bevar roen. Der sker ingen akut skade ved udsættelse for farligt biologisk materiale
 2.  Ring 112. Politiet alarmerer CBB
 3. Prøv at bemærke så mange konkrete detaljer som muligt. Tag gerne billeder af konkrete fund (fx pulver)
 4. Undgå at røre ved mistænkte genstande
 5. Forsøg ikke at uskadeliggøre/indpakke mistænkte genstande/spredningsapparater
 6. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  • Følg politiets anvisninger

  • Forlad det umiddelbare udslipsområde stille og roligt

  • Tag ophold nær ved – i separat rum, køretøj eller lignende

  • Sørg for at have telefonforbindelse ud

  • Afvent yderligere anvisninger og hjælp

 


 

Modtagelse af pulverpost - mistanke om biologisk materiale

 

 1. Bevar roen – pulver i sig selv er ikke terror. Der sker ingen akut skade ved udsættelse for farligt biologisk materiale
 2. Ring 112. Politiet alarmérer CBB
 3. Undgå så vidt muligt håndtering af forsendelsen. Lad forsendelsen ligge, hvor den er fundet
 4.  Forsøg at bemærke så mange detaljer som muligt:

  •  Hvorfor er der mistanke til forsendelsen?

  •  Er der fremsat trusler?

  •  Er der synligt materiale? Bemærk mængde og farve

  •  Er der personer, der er eksponerede?

   •  Er der noget afvigende eller mærkeligt ved forsendelsen?
 5. Hvis muligt: Tag fotos af forsendelse og evt. mistænkt biologisk materiale
 6. Begræns skaden: Luk døre og vinduer, stands ventilation
 7. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  • Evakuér lokalet stille og roligt

  • Tag ophold nær ved, gerne i separat rum i bygning, i køretøj eller lignende

  • Sørg for at have telefonforbindelse ud

  • Afvent yderligere anvisninger og hjælp

 


 

Brand hvor der er farligt biologisk materiale

 

 1. Bevar roen. Der sker ingen akut skade ved udsættelse for farligt biologisk materiale
 2. Ring 112. Politiet alarmerer CBB

  • Anmeld brand

  • Anmeld evt. akut tilskadekomne

  • Oplys om tilstedeværelsen af farligt biologisk materiale
 3. Iværksæt straksforanstaltninger jf. egen beredskabsplan
  Hvis muligt:

  • Fjern det farlige biologiske materiale fra branden. Sørg for at det forbliver sikret og under opsyn

  • Luk døre og vinduer

  • Stands ventilation
 4. Evakuér området stille og roligt jf. egen evakueringsinstruks
 5. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  • Forlad den brændende bygning jf. evakueringsinstruks

  • Gør brandvæsnet opmærksom på, at personer kan være eksponerede for farligt biologisk materiale

  • Tag ophold separat fra øvrige evakuerede – gerne i separat rum i bygning, i køretøj eller lignende. Orientér brandvæsnet herom

  • Sørg for at have telefonforbindelse ud

  • Afvent yderligere anvisninger og hjælp

 


 

Uheld med farligt biologisk materiale – risiko for udslip

 

På virksomheder og andre faciliteter, hvor der arbejdes med farligt biologisk materiale kan der ske uheld.

Ved udslip forstås ukontrolleret forekomst af farligt biologisk materiale, som medfører risiko for spredning til omgivelserne (materialet er ikke inddæmmet i tætsluttende emballage).

 1. Bevar roen. Der sker ingen akut skade ved udsættelse for farligt biologisk materiale
 2. Kontakt CBB døgnvagt på telefon: 3268 8127
 3. Iværksæt mulige straksforanstaltninger jf. egen beredskabsplan, hvis muligt:
  • Forsøg at standse udslip (f.eks. ved låg på beholder, lukning for hane, prop i lækage, overhældning med dekontamineringsmiddel)
  • Luk døre og vinduer – stands ventilation
 4. Eksponerede eller kontaminerede personer:
  • Forlad det umiddelbare udslipsområde stille og roligt
  • Tag ophold nær ved – i separat rum, køretøj eller lignende
  • Sørg for at have telefonforbindelse ud
  • Afvent yderligere anvisninger og hjælp

 


 

Transportuheld med farligt biologisk materiale – risiko for udslip

 

 1. Bevar roen. Der sker ingen akut skade ved udsættelse for farligt biologisk materiale
 2. Ring 112. Politiet alarmerer CBB

  • Oplys om tilstedeværelse af farligt biologisk materiale
 3. Er der udslip eller risiko for udslip?

  • Forsøg at standse/forhindre udslip (fx ved låg på beholder, lukning for hane, prop i lækage, overhældning med dekontamineringsmiddel)
 4. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  • Forlad det umiddelbare udslipsområde stille og roligt

  • Tag ophold nær ved – gerne i bygning, i køretøj eller lignende

  • Sørg for at have telefonforbindelse ud

  • Afvent yderligere anvisninger og hjælp

 


 

Fund, misbrug, tyveri af farligt biologisk materiale

 

I nedenstående tilfælde skal der straks tages kontakt til CBBs døgnvagt på telefon 3268 8127:

 • Tilstedeværelse eller fund af kontrolbelagt materiale på en lokalitet, hvor der ikke haves tilladelse
 • Misbrug af kontrolbelagt materiale (anvendelse uden tilladelse)
 • Bortkomst eller tyveri af kontrolbelagt materiale (hvortil der haves tilladelse)

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk