Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Fremføringsmidler

Kontrolbelagte fremføringsmidler omfatter udelukkende systemer, som specificeret under punkt 2 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, der specielt er konstrueret eller modificeret til installation på luftbårne fartøjer (fx sprøjtefly). Spray- eller tågesystemer, der ikke opfylder denne betingelse, er ikke underlagt kontrol.

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk