Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Fremføringsmidler

Besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af fremføringsmidler, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, kræver tilladelse fra CBB.

Som specificeret under punkt 2 i bilag 1 til bekendtgørelsen, så omfatter kontrolbelagte fremføringsmidler udelukkende systemer, der specielt er konstrueret eller modificeret til installation på luftbårne fartøjer (fx sprøjtefly). Det vil sige at kun spray- eller tågesystemer, der opfylder denne betingelse er kontrolbelagte.

Kontakt CBB for nærmere information.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk