Opdateret 13.07.2018

Biologiske kampstoffer

Kvægpestvirus

(Rinderpest virus (RPV))

Forekommer hos drøvtyggere og andre klovbærende dyr. Som epidemi er kvægpest den mest dødelige sygdom, der er beskrevet hos kvæg, da morbiditeten er næsten 100%, og mortaliteten er op til 90%. 

Virus udskilles i næseflåd fra inficerede dyr i 1-2 dage, før dyrene får feber. Efter udbrud af kliniske symptomer er udskillelsen massiv i alle sekreter, men falder hurtigt hos de dyr, der overlever og begynder at danne antistoffer. Smittespredning sker ved direkte kontakt eller tæt indirekte kontakt mellem dyr, og infektionen sker i næse-svælgregionen. Der er ikke risiko for udvikling af raske smittebærere, men virus infektionen vedligeholdes gennem konstant overførsel mellem modtagelige individer.

Vaccine er tilgængelig.

Sygdommen blev som den første dyresygdom erklæret globalt udryddet i 2011. Kvægpestvirus findes i flere laboratorier i verden. Medlemslande af OIE og FAO har forpligtiget sig til at destruere tilbageværende beholdninger af kvægpestvirus eller opbevare det i godkendte og internationalt overvågede laboratorier. 

Seneste tilfælde i Danmark var i 1782.

Kvægpestvirus har været inkluderet i flere landes offensive våbenprogrammer.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk