Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Newcastlediseasevirus

Forekommer hos mange fugle med varierende modtagelighed. Mennesker kan også blive inficerede, men sygdommen har et mildt forløb. Fugle med respirationsvejssymptomer udskiller virus via aerosoler i udåndingsluften og via sekreter fra luftvejene. Smitten kan overføres via fæces, inficeret foder og drikkevand, ligesom luftbåren smitte er påvist. Ikke-desinficerede rugeæg udgør en høj smitterisiko. Passiv smitteoverførsel via fx mennesker, foder og fodersække, redskaber og maskiner er også almindelige smitteveje. Smitten kan spredes meget hurtigt, specielt i den intensive fjerkræproduktion.

Vaccine er tilgængelig, og der vaccineres i Danmark.

Senest tilfælde i Danmark var i 2005.

Newcastlediseasevirus har været inkluderet i enkelte landes offensive våbenprogrammer.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk