Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Klassisk svinepestvirus (Hog Cholera virus)

(Classical swine fever virus (CSFV))

Forekommer hos dyr af svineslægten. Virus overføres via kontaktsmitte samt ved indirekte kontakt med kontamineret strøelse, foder og vand. Virus forbliver infektiøst i op til to uger på overflader i fx stalde, stier og transportvogne. 

Smitte mellem besætninger sker oftest ved handel med inficerede asymptomatiske grise eller ved anvendelse af transportvogne, der ikke er rengjort tilstrækkeligt. Virus kan overføres med vinden mellem besætninger, men også mennesker kan overføre virus mellem besætninger.

Smitten kan overføres ved fodring med kontaminerede og utilstrækkeligt opvarmede fødevarer, hvilket har været årsag til adskillige sygdomsudbrud. Smittede drægtige søer kan overføre virus til fostrene, og efter fødslen kan grisene udvikle sig til asymptomatiske kroniske smittebærere og udskille virus gennem hele livet.

Vaccine er tilgængelig.

Seneste tilfælde i Danmark var i 1933.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk