Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Mund- og klovesygevirus

(Foot-and-mouth disease virus (FMDV))

Forekommer hos alle typer af klovdyr. Mund- og klovesygevirus er meget smitsomt. Inficerede dyr udskiller virus flere dage, før de viser symptomer på sygdom. Virus udskilles med udåndingsluft, men også med ekskreter og sekreter, som fx mælk, sæd, gødning og urin. Dyr smittes ved direkte kontakt, og via produkter fra smittede dyr. Svin synes at være det dyr, som udskiller mest virus til omgivelserne med udåndingsluften. Et svin kan således udskille 2000 gange så meget virus som et kreatur.

Da smittede dyr udskiller store mængder virus i deres udåndingsluft, og FMDV kan forblive infektiøst i luftbårne aerosoler i mange timer, kan virus spredes med vinden over store afstande, specielt i tåget og fugtigt vejr.

Mennesker, der har været i kontakt med smittede dyr, kan overføre virus via tøj, hud og med udåndingsluft. Ligesom mennesker kan ikke-modtagelige husdyr, vilde dyr og fugle overfører virus.

Vaccine er tilgængelig.

Seneste tilfælde i Danmark var i 1983, men sygdomsudbrud forekommer til stadighed i mange lande i verden.

FMDV har været inkluderet i enkelte landes offensive våbenprogrammer.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk