Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Aviær influenzavirus

Højpatogen aviær influenza (Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI))

Forårsager sygdommen fugleinfluenza og forekommer hos mange fuglearter, men også andre dyr og mennesker kan under særlige forhold smittes af nogle af subtyperne. Smittede fugle udskiller virus via sekreter fra luftvejene og gennem afføring. Virus overføres nemt med inficeret foder og drikkevand. Virus kan også overføres med fx beklædning, fodersække, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber og maskiner. Andefugle udgør hovedreservoiret for virus. De inficerer andre fugle i akvatiske miljøer, og spredningen sker specielt med trækkende fugle.

Det er vist, at nogle stammer af HPAI-virus kan inficere svin, og der er en risiko for, at inficerede svin kan overføre sygdommen til fjerkræ og andre modtagelige arter, herunder mennesker og vice versa.

Vaccine er tilgængelig for visse stammer.

Seneste tilfælde af HPAI i Danmark var i 2016.

Aviær influenza har været inkluderet i enkelte landes offensive våbenprogrammer.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk