Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Bluetonguevirus

Forekommer hos drøvtyggere. Virus er vektorbåren og overføres af mitter. En undtagelse er muligheden for smitteoverførsel med sæd samt muligheden for overførsel fra ko til kalv, hvis koen bliver smittet, mens den er drægtig.

Vaccine er tilgængelig.

Bluetongue blev første gang konstateret i Danmark i oktober 2007. Det seneste udbrud i Danmark var i november 2008, og i 2011 blev Danmark erklæret fri for Bluetongue.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk