Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Afrikansk svinepestvirus

(African swine fever virus (ASFV))

Forekommer hos tam- og vildsvin. Virus smitter ved kontaktsmitte, men kan også overføres med flåter. I Europa sker smitte fra besætning til besætning oftest ved handel med asymptomatisk smittede grise eller ved anvendelse af transportvogne, der ikke er rengjort tilstrækkeligt. Mennesker kan også videreføre smitten mellem dyr og besætninger. I den enkelte besætning overføres virus fra dyr til dyr via kontaktsmitte eller ved indirekte kontakt gennem kontamineret strøelse, foder og vand. Virus forbliver infektiøst i op til to uger på overflader i fx stalde, stier og transportvogne.

Virus overføres ved råt eller ikke tilstrækkeligt opvarmet kød fra inficerede dyr, hvilket har er en almindelig årsag til adskillige sygdomsudbrud.

Der findes ingen vaccine. Der har i 2015 været udbrud af afrikansk svinepest i Baltikum, Polen, Moldova, Ukraine, Rusland og virus er endemisk i sub-saharan Afrika og på Sardinien. Afrikansk svinepest har aldrig forekommet i Danmark.

Afrikansk svinepestvirus har været inkluderet i enkelte landes offensive våbenprogrammer.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk