Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (type F38)

Forårsager alvorlig lunge- og lungehinde-betændelse hos geder og får. Sygdommen betegnes kontagiøs caprin pleuropneumoni. Modtagelige dyr bliver inficeret ved indånding af aerosoler og kontakt med smittede dyr. Organismen er meget følsom for bl.a. udtørring og overlever ikke længe udenfor sin naturlige vært.

Vaccine er tilgængelig.

Sygdommen er udbredt i sub-saharan Afrika og i Mellemøsten. I 2003 blev sygdommen diagnosticeret i Tyrkiet i grænseområdet til Grækenland og Bulgarien. Sygdommen har aldrig forekommet i Danmark.

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk