Opdateret 02.11.2017

Den ansvarlige leder

Den ansvarlige leder er en fysisk person, som er tegningsberettiget for virksomheden, kan afgive erklæringer til det offentlige samt indgå bindende aftaler på vegne af virksomheden, herunder ved at ansøge om tilladelse til at besidde eller arbejde med kontrolbelagt materiale. Den ansvarlige leder er i henhold til dansk lovgivning ansvarlig for, at virksomheden overholder bestemmelserne om biosikring – herunder med udpegning af en sikringsansvarlig. Den ansvarlige leder er ansvarlig, hvis bestemmelserne om biosikring brydes. Tilladelser fra CBB til virksomheder, der besidder og arbejder med kontrolbelagt materiale, er altid udstedt til en ansvarlig leder på virksomheden.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk