Opdateret 07.12.2018

Internationale kurser

Center for Biosikring og Bioberedskab udbyder også internationale kurser. Det er hovedsageligt undervisning, der skal støtte lande i etableringen af et nationalt biosikringssystem, men det kan også være specifikke kurser i bioberedskab eller oplæg om ansvarlig biovidenskab. Kurserne tilpasses det specifikke formål, og udgifterne afholdes af kursusdeltagerne selv.

Målgruppe

  • Delegerede med relevans for implementering af et nationalt biosikringssystem, fx nøglepersoner fra ministerier eller styrelser, fagpersoner inden for biovidenskab og andre interessenter

  • Beredskabsaktører

  • Studerende og forskere på videregående life science-uddannelser 

Formål

Formålet med CBBs undervisning i internationalt regi er at dele centrets mange års erfaringer og ekspertise med andre lande og støtte dem i at opbygge biosikrings- og bioberedskabsforanstaltninger. Den biologiske våbentrussel er af international karakter, og det er derfor også i Danmarks egen interesse at hjælpe med at styrke andre landes biosikring og bioberedskab.

Indhold

Læs mere om kurserne på CBBs engelske hjemmeside: International courses


Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk