Opdateret 02.11.2017

Det danske partnerskabsprojekt i Østafrika

 

Sikring af farligt biologisk materiale er et vigtigt element i at imødegå skadelige biologiske hændelser, særligt i skrøbelige områder med forhøjet risiko for biologiske udslip eller angreb.
Konventionen om forbud mod biologiske våben (BTWC) og FN’s sikkerhedsrådsresolution 1540 siger, at lande har pligt til at sikre farligt biologisk materiale. Desuden opfordres lande, der kan og vil, til at hjælpe lande med behov.

Mange lande i Østafrika er kendetegnet ved udbredt social uro, voldelige ekstremistiske grupper, store forekomster af farlige biologisk stoffer og begrænset biosikringskapacitet. Det gør dem sårbare for biologiske hændelser og sygdomsudbrud og kan i værste tilfælde få alvorlige konsekvenser for fred og stabilitet – nationalt, regionalt og globalt.

Med udgangspunkt i den danske styrkeposition inden for biosikring gennemfører Center for Biosikring og Bioberedskab i samarbejde med Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet et program, der skal bidrage til at opbygge biosikrings- og bioberedskabssystemer i udvalgte lande i Østafrika – også kaldet "Det danske biosikrings partnerskabsprogram”.

Programmet har til formål at opbygge nationale rammer og kapaciteter til at imødegå biologiske hændelser, samt at skabe opmærksomhed om biosikring blandt studerende og forskere indenfor biovidenskab. Det bidrager til sundhed og ansvarlig biologisk teknologiudvikling samt på sigt til øget handel, investeringer og socio-økonomisk udvikling i partnerlandene.

Programmet har med udgangspunkt i Kenya leveret en lang række resultater:

  • Offentliggørelse af bogen ”An efficient and practical approach to Biosecurity”, der beskriver, hvordan partnerlande kan opbygge biosikringssystemer
  • Etablering og udvikling af partnerskab med kenyanske myndigheder
  • Støtte til udvikling af national lov for biosikringsområdet, der skal bane vej for etableringen af en national biosikringsmyndighed, bl.a. gennem etablering af en tvær-institutionel arbejdsgruppe, samt afholdelse af en lang række workshops, seminarer, møder og besøg
  • Støtte til udarbejdelse af arbejdsplan for lovgivningsprocessen, inkl. høring og forberedelse af em række myndigheder og beslutningstagere
  • Udarbejdelse af rapport om biosikringssituationen i knap 100 laboratorier i Kenya, der redegør for forekomsten af farlige biologiske stoffer og behov for at opbygge biosikringskapacitet
  • Publiceret en artikel på baggrund af rapporten i det internationale tidsskrift Health Security
  • Træning af nøglepersoner

Programmet er finansieret over den danske Freds- og Stabiliseringsfond og understøtter relevante nationale og internationale rammer, herunder G7-initiativet Global Partnership against the Spread of Materials of Weapons of Mass Destruction, Konventionen om forbud mod biologiske våben, FN’s sikkerhedsrådsresolution 1540 og Global Health Security Agenda (GHSA), der har til formål at opbygge landes kapacitet til at imødegå biologiske trusler i form af sygdomme, udslip eller angreb.

Læs mere om projektet på den engelske temaside på biosikring.dk/eng

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk