Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Kontrolbelagt teknologi (viden)

Kontrolbelagt teknologi er defineret i bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, kapitel 3 om relateret materiale.  Endvidere er der på biosikring.dk i menuen ”Hvad er omfattet af kontrol?” en række eksempler samt en generel afgrænsning af hvilke typer teknologi, der er kontrolbelagt.

Det drejer sig om teknologi i form af konkret information, der er nødvendig til udvikling, produktion eller brug af et produkt. Informationen har form af tekniske data eller teknisk assistance. Teknisk assistance kan have forskellige former, som fx instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste og kan omfatte overførsel af tekniske data. Tekniske data kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner. Misbrug kan komme på tale, hvis fx følsomme tekniske instruktioner falder i hænderne på mennesker med onde hensigter.

 

CBB har fastsat tre kategorier af teknologisikring:

 

  A.     

Umiddelbar våbenfremstilling er mulig – krav om forudgående tilladelse fra CBB inden projektstart

 

  B.

Alvorlig misbrugsmulighed som led i våbenudvikling – krav om forudgående vejledning fra CBB

 

  C.

Mindre alvorlig og mere generel misbrugsmulighed – opmærksomhed og ansvarlig sikringskultur på virksomheden

 

Information, der allerede er i det offentlige rum, er undtaget fra kontrol.

 

Udvikler ny teknologi med umiddelbar misbrugspotentiale (A)

Udvikling af en ny teknologi, der er fuldt ud tilstrækkeligt til at producere eller anvende et biologisk våben, må kun ske efter forudgående tilladelse fra CBB. Kontakt CBB for nærmere information.

 

Udvikler ny teknologi med andet misbrugspotentiale (B, C)

Udvikling af en ny teknologi med alvorlig misbrugsmulighed som en del af våbenudvikling, må kun ske efter forudgående vejledning fra CBB.  Det kan fx være udvikling af ny teknologi, som ikke kan stå alene, men vil kunne udgøre et vigtigt element i udviklingen af et biologisk våben. Kontakt CBB inden projektstart. CBB vil da yde vejledning om det videre forløb.
Skulle der opstå muligheder for misbrug undervejs i et projektforløb, skal man hurtigst muligt kontakte CBB for at få afklaret situationen.

Ved mindre alvorlige og mere generelle misbrugsmuligheder, vil opmærksomhed og ansvarlig sikringskultur på virksomheden være tilstrækkeligt.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk