Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Leje af kontrolbelagt relateret materiale

Relateret materiale, der er underlagt kontrol, er oplistet på kontrollisten, som udgør bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer. Endvidere er der på biosikring.dk i menuen "Hvad er omfattet af kontrol?" en generel afgrænsning af hvilket relateret materiale, der er omfattet samt specifikke bemærkninger til kontrolbelagt udstyr.

Leje af kontrolbelagt relateret materiale kræver tilladelse jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer fra Center for Biosikring og Bioberedskab, som er myndighed på området. Afhængigt af behovet, kan der enten søges om en generel 5-årig tilladelse til opbevaring af specificerede kontrolbelagte relaterede materialer (fx fermentorer), eller der kan søges om en tidsbegrænset engangstilladelse, der kun er gældende for en enkelt lejeperiode.

 

5-årig tilladelse

Såfremt lejeperioden overskrider en periode på 3 måneder - enten for en enkelt udlejning eller samlet inden for en periode på ét år - skal lejer følge reglerne for besiddelse af relateret materiale.

 

Tidsbegrænset engangstilladelse

Såfremt lejen er af kortere varighed end tre måneder, skal lejer underskrive og sende en erklæring til CBB om, at virksomheden er bevidst om sit ansvar i forhold til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer.

Udover at indsende en erklæring til CBB, skal lejer, når det lejede udstyr modtages, indberette overdragelsen til CBB senest 14 arbejdsdage efter overdragelsen. Lejer skal ligeledes indberette til CBB, når det lejede udstyr afleveres tilbage til udlejer. Det skal ske senest 14 arbejdsdage efter afslutning af lejeperioden, jf. § 19 i bekendtgørelsen. Lejeren kan anvende CBB’s indberetningsblanketter eller udarbejde egne lister, der indeholder de samme oplysninger.

Når erklæringen er modtaget og behandlet hos CBB, sender CBB en tilladelse til virksomheden, såfremt den opfylder kriterierne for tilladelse. Tilladelsen kan kun meddeles til virksomheder, som har et legitimt formål med at opnå tilladelse jf. § 6 i bekendtgørelsen.

Kommunikation, opbevaring af dokumenter og sikkerhed

Indsendelse af erklæringer og øvrig kommunikation vedrørende leje af  kontrolbelagte relaterede materialer kan sendes med e-mail og almindelig post.

 

Relevante blanketter

(Blanketter og blanketvejledninger ligger under Biosikring.dk/Selvbetjening)

  • Indberet køb, salg overdragelse eller bortskaffelse

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk