Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Forhandler kontrolbelagt relateret materiale med lager i Danmark

Relateret materiale, der er underlagt kontrol, er oplistet på kontrollisten, som udgør bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer. Endvidere er der på biosikring.dk i menuen "Hvad er omfattet af kontrol?" en generel afgrænsning af hvilket relateret materiale, der er omfattet samt specifikke bemærkninger til kontrolbelagt udstyr.

Besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagt relateret materiale, kan kun ske efter tilladelse, jf. § 4 i bekendtgørelsen.

Forhandlere af kontrolbelagt relateret materiale skal følge reglerne for besiddelse af kontrolbelagt relateret materiale.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk