Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Forhandler kontrolbelagte biologiske stoffer med lager i Danmark

Kontrolbelagte biologiske stoffer, der er underlagt kontrol, er oplistet på kontrollisten, som udgør bilag 1 til bekendtgørelse nr. 803 af 2/06/2017 og bilag 1 til nr. 981 af /10/2009 med senere ændringer. Endvidere er der på biosikring.dk i menuen ”Hvad er omfattet af kontrol” en generel afgrænsning af hvilke biologiske stoffer, der er omfattet samt specifikke bemærkninger herunder toksingrænser, genetiske elementer og en undtagelsesliste.

Besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer, kan kun ske efter tilladelse, jf. § 4 i bekendtgørelserne. Det betyder at:

Virksomheder, der ønsker at forhandle kontrolbelagte biologiske stoffer og har lager i Danmark er omfattet af biosikringslovgivningen og skal have tilladelse til at besidde og forhandle kontrolbelagte biologiske stoffer

Kontakt CBB for nærmere information.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk