Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Rociovirus

Rociovirus (ROCV) er en enkeltstrenget RNA-virus, der tilhører gruppen flavivirus.

Virus er kendt fra en epidemi i Brasilien i 1975-1976, og er desuden observeret sporadisk.

Smitteveje

Smittevejen for ROCV er ikke kendt, men infektionen overføres sandsynligvis til mennesker via myg. Virus smitter ikke mellem mennesker.Virus findes i Brasilien.

Infektiøs dosis

Ukendt.

Inkubationstid

Ukendt.

Sygdom

Symptomer

Hovedpine, feber, kvalme, opkastning, lysfølsomhed og utilpashed. Ofte ses tegn på infektioner i centralnervesystemet, herunder forvirring, svimmelhed og rystelser.

For ca. en tredjedel af de patienter, der viser tegn på hjernebetændelse indtræder koma og ca. 10% dør. Ca. 20% af de patienter, der overlever får alvorlige neurologiske følgeskader.

Patogenese

Virus inficerer centralnervesystemet og forårsager hjernebetændelse.

Dødelighed

Dødelighed: 10%.

Diagnose

Klinisk diagnose

Foreløbig diagnose er baseret på patientens kliniske symptomer, steder og datoer for rejser (hvis patienten er fra et ikke-endemisk land eller område) og epidemiologisk historie fra området, hvor infektionen opstod.

Differentialdiagnose

St. Louis encephalit-virus og andre febersygdomme med CNS-symptomer, såsom Japansk encephalit-virus, Californisk encephalit-virus, Østlig hesteencephalit-virus, Vest Nil virus, og Vestlig hesteencephalit-virus.

Laboratoriedetektion 

ROCV infektion kan påvises serologisk. Der er udviklet metoder til PCR-diagnostik. 

Behandling og forebyggelse

Behandling

Symptomatisk, da der ikke findes nogen specifik behandling imod ROCV infektion.

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine imod ROCV. ROCV kan forebygges ved regelmæssig anvendelse af myggeafvisende midler og dækkende påklædning. 

Isolation og dekontaminering

Isolation

Isolation af patienter er ikke påkrævet, da ROCV ikke smitter imellem mennesker.

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) samt ved desinfektion med 70-80% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk