Opdateret 05.07.2018

Biologiske kampstoffer

Escherichia coli, shigatoksin producerende

Escherichia coli (E. coli), shigatoksin producerende (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 og andre shigatoksin producerende serotyper. Shigatoksin producerende Escherichia coli (STEC) inkluderer enterohaemorragiske E. coli (EHEC), verotoksin producerende E. coli (VTEC) og verocytotoksin producerende E. coli (VTEC).

Sygdom: Akut maveinfektion med diarre og eventuelt akut nyresvigt (HUS).

E. coli  er en gram-negativ bakterie, der findes som en naturlig del af tarmfloraen hos både mennesker og dyr (især drøvtyggere).

 

 

Smitteveje

E. coli smitter primært fra person til person og gennem kontaminerede fødevarer. Sjældnere smittekilder er forurenet drikke- og badevand samt kontakt med smittede dyr.

En relativ sjælden VTEC O104:H4, forårsagede i sommeren 2011 det hidtil største kendte udbrud med ca. 4.000 tilfælde i Nordeuropa (primært Tyskland).

Infektiøs dosis

10-700 bakterier ved indtagelse.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: ikke oplyst.
inhalation: ikke oplyst.
injektion (i.v.): 0,05-20 µg/kg (mus).

Inkubationstid

Det mest almindelige er 3-4 dage, men det kan variere med 1-14 dage.

Sygdom

Symptomer

Akut maveinfektion ofte med svære mavesmerter. Hos cirka en tredjedel ses blodig diarré, der – specielt hos børn – kan forværres med akut nyresvigt (HUS), som er livstruende. HUS er ofte ledsaget af påvirkning af centralnervesystemet. Svækket almentilstand og evt. feber.

Patogenese

Infektion og blødninger i slimhinden.

Dødelighed

Ofte selvbegrænsende sygdom med en varighed på 2-4 dage – op til 14 dage.

Diagnose

Klinisk diagnose

I lette tilfælde er der ingen specifikke kliniske fund. Med øget sværhedsgrad er der evt. svækket almentilstand, feber og dehydrering.

Differentialdiagnose

Andre årsager til diarré fx Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, virusinfektioner, madforgiftning.

Laboratoriedetektion

Infektionen diagnosticeres ved dyrkning af relevant prøvemateriale som for eksempel afføringsprøve, blodprøve eller urinprøve. Bakterien kan verificeres med PCR.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Undgå behandling med antibiotikum eller stoppende midler (som fx Imodium), da det kan forøge risikoen for akut nyresvigt (HUS) hos børn. Intravenøs væskebehandling kan være aktuel.

Forebyggelse

Infektion forbygges ved at skylle frugt og grønt grundigt, spise varmebehandlet mad, drikke pasteuriseret mælk og frugtjuice og ved opretholdelse af god personlig- og køkkenhygiejne samt almindelig omtanke ved badning og væske- og madindtagelse i udlandet.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ja.

Dekontaminering

Inaktiveres ved våd autoklavering (121ºC i mindst 15 minutter) eller tør varme (160-170ºC i mindst 1 time).
Inaktiveres af 1% hypoklorit, 70% ethanol, fenoler, glutaraldehyd eller formaldehyd.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk