Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Coccidioides immitis og Coccidioides posadasii

Biologiske arter: Coccidioides immitis og Coccidioides posadasii.

Sygdom: Coccidioidomykose, Valley fever eller Desert fever. Sporerne af Coccidioides immitis og Coccidioides posadasii kan forårsage svampeinfektion, coccidioidomykose, ved inhalation.

Svampen findes i jorden, men under tørre forhold kan sporerne hvirvles op i luften og blive luftbårne. Svampen optræder i tørre områder af det sydvestlige USA, det nordlige Mexico og dele af Central- og Sydamerika.

Smitteveje

Infektion er forårsaget af inhalering af sporer. Sygdommen overføres ikke fra person til person.

Infektiøs dosis

Estimat er ned til 1-10 sporer ved inhalation.

Inkubationstid

Inkubationstiden er 1-4 uger.

Sygdom

Symptomer

Epidemiologiske studier viser, at 50-60% af patienterne ingen symptomer har, mens ca. 40% udvikler forkølelses- eller influenzalignende gener med feber, hoste, hovedpine, utilpashed, udslæt og myalgi. Almindeligvis forsvinder symptomerne uden behandling. 

Omkring 10% udvikler lungesygdom. Hos et lille antal mennesker udvikles kronisk lungeinfektion. Infektionen kan sprede sig uden for lungerne, hvilket som oftest involverer infektion af hud, knogler og centralnervesystem.

Patogenese

I sjældne tilfælde kan der forekomme coccidioidomykose i huden med lymfatisk spredning til regionale lymfeknuder.

Dødelighed

Færre end 1% oplever sygdom i centralnervesystemet, som er forbundet med alvorlig sygdom og høj dødelighed uden behandling. 

Diagnose

Klinisk diagnose

Influenzalignende symptomer som feber, hoste, kulderystelser, vægttab, hovedpine, udslæt og myalgi.

Differentialdiagnose

Andre forkølelses- eller influenzalignende infektionssygdomme samt tuberkulose og cancer.

Laboratoriedetektion 

Svampeinfektionen kan påvises ved mikroskopering af diagnostiske celler i kropsvæsker, spyt og biopsivæv. Der kan desuden undersøges for antistoffer mod svampen i blodprøver. Store mængder antistof tyder på alvorlig, udbredt infektion.

Behandling og forebyggelse

Behandling

En mild infektion behøver normalt ingen behandling. En moderat infektion kan behandles med antisvampemidler i tabletform, enten fluconazol eller itraconazol. Moderat til alvorlig infektion kan kræve behandling med intravenøst svampemiddel, fx amfotericin B-præparat.

Forebyggelse

Der kan ikke vaccineres mod Coccidioides immitis eller Coccidioides posadasii-infektion.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Kontaminerede flader kan dekontamineres med 1% hypoklorit, glutaraldehyd eller formaldehyd. Sporer kan modstå tør varme, men inaktiveres ved våd autoklavering (121ºC i mindst 15 minutter).

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk