Opdateret 14.03.2018

Biologiske kampstoffer

Clostridium perfringens, epsilontoksin producerende typer og Clostridium perfringens toksiner

Biologiske arter: Clostridium perfringens. Toksiner: Clostridium perfringens alpha-, beta 1-, beta 2-, epsilon- og iota-toksin.

Sygdom: Gasgangræn (myonekrose) og fødevarebetinget diarré. 

Clostridium perfringens er en sporedannende, grampositiv, anaerob stavbakterie af variabel længde, der findes i jord, støv, spildevand og i tarmen hos mennesker og dyr. Clostridium perfringens type B og D kan, hvis de indtages, producere epsilon-toksin (giftstof) i tarmkanalen. Toksinet dannes således ikke i fødevaren, men først i tarmkanalen hos den, der har spist den kontaminerede fødevare. 

Smitteveje

Clostridium perfringens kan opformeres i dårligt tilberedt kød og fjerkræ, eller ved langsom eller forkert nedkøling af fødevarer. Spiser man fødevarer med tilstrækkeligt mange levende Clostridium perfringens, vil en del af disse overleve passagen gennem mavesækken. I tyndtarmen vil bakterierne producere toksiner. 

Sårinfektion med Clostridium perfringens kan forekomme i traumatiseret væv (specielt muskel), og under anaerobe forhold kan der produceres et toksin, som medfører shock, hæmolyse og muskelnekrose.

Clostridium perfringens menes ikke at spredes ved person til person-kontakt.

Infektiøs dosis

Fødevareforgiftning: 105 bakterier pr. gram føde.

Sårinfektion: Uvist.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: ikke oplyst
Inhalation: ikke oplyst
Injektion (i.v.): 0,1 µg/kg (mus)

Inkubationstid

Personer inficeret med Clostridium perfringens type B eller D, der producerer epsilon-toksin, udvikler vandig diarré og mavekramper inden for seks til 48 timer efter konsumering af forurenede fødevarer. Sædvanligvis efter 10 til 12 timer.

Sygdom

Symptomer

Toksinet, som bakterierne producerer i tyndtarmen, kan forårsage oppustethed, træthed, tab af appetit, vægttab, muskelsmerter, kvalme, kraftig vandig diarré, svære mavesmerter og mavekramper. De fleste symptomer aftager inden for 24 timer. Diarré kan forekomme i op til 2 uger.  

Symptomerne ved sårinfektion kan være pludselige med udtalte lokale smerter, blodtryksfald og feber, der ikke svarer til infektionens sværhedsgrad. I slutforløbet optræder svært påvirket almentilstand med påvirket bevidsthed.

Patogenese

Sårinfektion: Infektioner forårsaget af Clostridium perfringens viser tegn på vævsnekrose, bakteriæmi (bakterie i blodet) og evt koldbrand.

Dødelighed

Fødevareforgiftning: Komplikationer og/eller død forekommer kun sjældent. 

Sårinfektion: Ubehandlet er forløbet hastigt fremadskridende med høj dødelighed.

Diagnose

Klinisk diagnose

Fødevareforgiftning: Abdominal oppustethed, træthed, tab af appetit, vægttab, muskelsmerter, kvalme, kraftig vandig diarré, svære mavesmerter og mavekramper.

Sårinfektion: Tidligt i forløbet ses et opsvulmet sår, hvor den omkringliggende hud er bleg. Der kommer ildelugtende brunt til blodigfarvet serøs væske fra såret. Efterhånden bliver huden rundt om såret misfarvet med sammenflydende, røde og væskefyldte småblærer.

Differentialdiagnose

Andre årsager til diarré fx Campylobakter, Salmonella, Shigella, Yersinia, virusinfektioner, madforgiftning.

Andre infektioner med luftdannelse i vævet.

Laboratoriedetektion

Fødevareforgiftning: Fæces bør undersøges for bakterielt toksin fra Clostridium perfringens.

Sårinfektion: Vævsbiopsi og dyrkning. Mikroskopi af udstrygning viser grampositive sporeholdige stave.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Fødevareforgiftning: Kompensation af væske- og elektrolyttab.

Sårinfektion: Ved mistanke om gasgangræn er akut indlæggelse og behandling absolut nødvendig. Behandlingen består af intravenøst benzylpenicillin. Clindamycin bliver almindeligvis brugt sammen med penicillinen pga. den synergistiske effekt. Men også rifampicin og tetracyklin kan anvendes (1). Ligeledes bruges sædvanligvis også immunoglobulin for at undgå superinfektion med toksinproducerende streptokokker. Ved mistanke om blandingsinfektion suppleres med et aminoglykosid. 

Forebyggelse

Fødevareforgiftning: Forbedring af fødevaresikkerheden i alle led fra primærproducent (landbrug og fiskeri) til forbruger.

Sårinfektion: Rensning af sår og fjernelse af dødt væv. Profylaktisk penicillin er aktuelt ved skader med utilstrækkelig sårrensning.

Der kan ikke vaccineres mod Clostridium perfringens.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Clostridium perfringens-sporer kan overleve kogning (100ºC) i op til 1 time, men ødelægges ved våd autoklavering (121ºC i mindst 15 min.). Sporerne er moderat følsomme over for 1% hypoklorit og glutaraldehyd med langvarig kontakttid.

Udvalgte referencer

Effect of antibiotics on toxin production and viability of Clostridium perfringens. D L Stevens, K A Maier, and J E Mitten. Antimicrob. Agents Chemother. February 1987 ; 31:2 213-218 doi:10.1128/AAC.31.2.213

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk