Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Rift Valley febervirus

Rift Valley febervirus (RVFV) er en enkeltstrenget RNA-virus, der tilhører Phlebovirus-familien. 

Smitteveje

Virus kan overføres til mennesker ved stik af Aedes-myg og andre blodsugende insekter. Smitte af mennesker kan også forekomme ved direkte eksponering til blod og andre kropsvæsker fra inficerede husdyr (gælder især for slagteriarbejdere, dyrlæger o.a.). Virus smitter ikke fra menneske til menneske, dog er aerosolbåren smitte blevet observeret på laboratorieniveau.  

Infektiøs dosis

Ukendt.

Inkubationstid

2-6 dage.

Sygdom

Symptomer

Symptomer: Patienter med RVFV-infektion oplever typisk ingen eller mildere symptomer, herunder feber og leveranormaliteter. I sværere tilfælde kan sygdommen udvikle sig til blødningsfeber, hjernebetændelse eller øjenrelaterede symptomer. Patienter, der bliver syge, oplever normalt feber, almen svækkelse, rygsmerter, svimmelhed og ekstreme vægttab i begyndelsen af sygdommen. Typisk bliver patienter raske inden for2 dage til1 uge efter sygdomsdebut.

Patogenese

Virus opformeres i leveren, hvorfra den spredes til bl.a. milten, nyrerne og hjernen.

Dødelighed

Sygdommen er almindeligvis selvbegrænsende med en dødelighed på ca. 1%.

Diagnose

Klinisk diagnose

Feber, udslæt, ledsmerter og evt. blødninger. Desuden baseres den kliniske diagnose på relevant rejseanamnese.

Differentialdiagnose

Dengue-feber, Sindbisfeber og Ross-River feber.

Laboratoriedetektion

Virus-RNA kan påvises i blodprøver vha. PCR. Alternativt serologisk testning vha. ELISA eller dyrkning af virus fra blodprøver.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Der findes ingen direkte behandling imod sygdommen. Understøttende symptombehandling er den primære fremgangsmåde til at kontrollere infektionen hos mennesker.

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine imod RVFV.Smitterisikoen kan reduceres ved at træffe foranstaltninger, der mindsker kontakten med myg og andre blodsugende insekter, herunder anvendelse af myggemidler og myggenet. At undgå kontakt med blod eller væv fra dyr, som potentielt kan være inficeret, er en vigtig beskyttelsesforanstaltning for personer, der arbejder med husdyr i RVFV-endemiske områder.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Isolation af patienter er ikke påkrævet, da virus ikke smitter mellem mennesker. Selv om der ikke er påvist person til person-transmission af RVFV, er der stadig en teoretisk risiko for overførsel af virus fra smittede patienter til sundhedspersonale via kontakt med inficeret blod eller væv. Sundhedspersonale, der er i kontakt med patienter med mistanke om eller bekræftet RVFV infektion, bør derfor iagttage standardforholdsregler ved håndtering af prøver fra patienter, herunder brug af handsker og andet beskyttelsesudstyr.

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) med desinfektion med fx 1% hypoklorit eller 70% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk