Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Powassanvirus

Powassanvirus er en enkeltstrenget RNA-virus, der tilhører gruppen flavivirus.    

Smitteveje

De vigtigste værter for Powassanvirus er gnavere. Sygdommen overføres hovedsageligt til mennesker via bid fra flåter (Ixodes cookei, Ixodes marxi og Ixodes spinipalpus er de vigtigste vektorer). Virus kan muligvis overføres via mælk fra smittede geder eller får. Findes primært i landdistrikter eller skovområder i Canada, USA og Rusland. Der er størst risiko for overførsel af sygdomme fra juni til september.Sygdommen transmitteres ikke direkte fra menneske til menneske. Laboratorieforsøg har dog påvist, at virus kan smitte via aerosoler. 

Infektiøs dosis

Ukendt.

Inkubationstid

7-14 dage.

Sygdom

Symptomer

Sygdommen debuterer pludseligt med hovedpine, feber og kramper. De tidlige symptomer omfatter ondt i halsen, søvnløshed, hovedpine, og desorientering. I svære tilfælde er sygdommen karakteriseret ved opkastning, langvarig feber, åndedrætsbesvær, sløvhed og alvorlige neurologiske symptomer. Patienter kan blive semi-komatøse med udbredte lammelser og udvikle encephalitis.

Patogenese

Sygdommen er relativt sjælden, og sygdomsmekanismen er derfor stort set ubeskrevet.

Dødelighed

10-15%.

Diagnose

Klinisk diagnose

De kliniske symptomer, som observeres ved infektion med Powassanvirus minder om dem, der ses ved andre neurologiske sygdomme som fx herpes-encephalitis. Diagnosen stilles derfor på baggrund af laboratorieanalyser.

Differentialdiagnose

Herpes-encephalitis og andre flavivirus såsom St Louis encephalit-virus og japansk encephalit-virus.

Laboratoriedetektion

Virus-RNA kan påvises i blodprøver eller i cerebrospinalvæske vha. PCR. Alternativt serologisk testning vha. ELISA eller dyrkning af virus fra blodprøver.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Der findes ingen specifik behandling af Powassanvirus, så behandlingen er primært symptomatisk.

Forebyggelse

Der findes ingen tilgængelige vacciner. Smitte kan reduceres ved anvendelse af insektmidler og dækkende påklædning.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Isolation af patienter er ikke påkrævet, da Powassanvirus ikke smitter mellem mennesker.

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) samt  ved desinfektion med fx 1% hypoklorit eller 70% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk