Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Oropouchevirus

Oropouchevirus er en enkeltstrenget RNA-virus, der tilhører Bunyaviridae-familien.

Smitteveje

Virus kan overføres til mennesker via stik fra myggearten Culicoides paraensis. Aber og dovendyr tjener som det primære reservoir for virus. Virus blev første gang isoleret på et laboratorium beliggende ved Oropouchefloden i Trinidad og Tobago. I amazoneområdet er Oropouchevirusinfektion den næsthyppigste virussygdom efter Denguefeber.

Infektiøs dosis

Ukendt.

Inkubationstid

4-8 dage.

Sygdom

Symptomer

Sygdommen debuterer med pludseligt indtrædende feber. Symptomer inkluderer kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter og opkastning. Patienter kan udvikle symptomer på meningitis. Sygdommen varer typisk i to til syv dage, men rekonvalescensperioden kan være langvarig.

Patogenese

Ukendt.

Dødelighed

Sygdommen er selvbegrænsende og fører meget sjældent til dødsfald.

Diagnose

Klinisk diagnose

Diagnose baseret på kliniske manifestationer er vanskelig pga. manglende sygdomsspecifikke symptomer.  

Differentialdiagnose

Denguefeber og malaria. 

Laboratoriedetektion 

Virus-RNA kan påvises i blodprøver vha. PCR. Alternativt serologisk testning vha. ELISA. 

Behandling og forebyggelse

Behandling

Der findes ingen direkte behandling imod sygdommen. Understøttende symptombehandling med anvendelse af smertestillende og anti-inflammatoriske midler kan anvendes.

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine imod Oropouchevirus.Smitterisikoen kan reduceres ved at træffe foranstaltninger, der mindsker kontakten med myg herunder anvendelse af myggemidler og myggenet.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Isolation af patienter er ikke påkrævet da virus ikke smitter imellem mennesker.

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) samt ved desinfektion med fx 1% hypoklorit eller 70% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk