Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Murray Valley encephalitvirus

Murray Valley encephalitvirus (MVE) er en enkeltstrenget RNA-virus, som tilhører gruppen flavivirus og er nært beslægtet med japansk encephalitvirus. 

Smitteveje

Infektionen kan overføres via bid af forskellige arter af myg dog primært Culex annulirostris. Vandfugle såsom hejrer og pelikaner udgør de primære værter. Kvæg, heste og grise kan dog også optræde som reservoir for virus. Sygdommen er ikke smitsom mellem mennesker. Infektioner med MVE forefindes primært i Australien og på Ny Guinea.

Infektiøs dosis

Ukendt.

Inkubationstid

5-28 dage.

Sygdom

Symptomer

Infektion med virus er i de fleste tilfælde asymptomatisk. Der observeres kliniske manifestationer i en ud ca. 500-1000 tilfælde. Sygdommen varer normalt ito uger og er karakteriseret ved akut debuterende feber, hovedpine, muskelsmerter, utilpashed, spisevægring og kvalme, før neurologiske komplikationer opstår. CNS-komplikationer inddrager hjernen, hjernestammen og rygmarven og omfatter lysfølsomhed, følelsesløshed, stivhed i nakken, hjernebetændelse, lammelser (inklusive respiratorisk lammelse), meningitis, koma og krampeanfald. Sygdommen kan være livstruende og er mere alvorlig hos børn og oprindelige befolkningsgrupper. 50% af patienterne efterlades med varige psykiske og neurologiske komplikationer såsom bevægelsesforstyrrelser og ansigtslammelser.

Patogenese

Virus opformeres i lymfeknuderne og i huden, hvorfra den spredes til centralnervesystemet.

Dødelighed

Op til ca. 20% af kliniske tilfælde.

Diagnose

Klinisk diagnose

Stilles på baggrund af det kliniske symptombillede som beskrevet ovenfor kombineret med relevant rejseanamnese.
De kliniske symptomer, som observeres ved infektion med MVE, minder om dem, der ses ved andre neurologiske sygdomme som fx herpes-encephalitis.

Differentialdiagnose

Herpes-encephalitis, meningitis og andre flavivirus såsom St Louis encephalit-virus og japansk encephalit-virus.

Laboratoriedetektion

Virus-RNA kan påvises i blodprøver eller i cerebrospinalvæske vha. PCR. Alternativt serologisk testning vha. ELISA.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Symptomatisk. Forhøjet intrakranialt tryk kan afhjælpes med mannitolbehandling. 

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine. MVE kan forebygges ved regelmæssig anvendelse af myggeafvisende midler. Risikoen kan ligeledes nedsættes ved at sprøjte boligen indendørs med et insektmiddel og ved at anvende myggenet. 

Isolation og dekontaminering

Isolation

Isolation af patienter er ikke påkrævet, da virus ikke smitter mellem mennesker.

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) samt ved desinfektion med fx 1% hypoklorit eller 70% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk