Opdateret 12.02.2018

Biologiske kampstoffer

Chikungunyavirus

Chikungunyavirus er en enkeltstrenget RNA-virus og tilhører alfavirusgruppen, der også inkluderer østlig hesteencephalit-virus, vestlig hesteencephalit-virus og venezuelansk hesteencephalit-virus.  

Smitteveje

Virus overføres til mennesker ved stik af myggearten Aedes Aegypti, der i øvrigt også overfører Denguefeber og gul feber. Denne myg stikker almindeligvis om dagen. Hovedreservoir er aber, men andre dyrearter kan også være inficerede, ligesom mennesker kan være kilde for videre spredning af virus. Menneske til menneske-smitte menes kun at kunne foregå fra moder til foster. 

Infektiøs dosis

Ukendt.

Inkubationstid

3-7 dage.

Sygdom

Symptomer

De hyppigste symptomer er feber, hovedpine, led- og muskelsmerter. Inden for 2-5 dage efter at infektionen er startet, opstår øjenbetændelse og udslæt. Ankler og håndled er de led, som oftest er angrebet, og ledsmerterne kan vedvare i uger til måneder. Under et udbrud, der startede i 2005 på øen Réunion, er der beskrevet blødninger fra næse og tandkød hos en stor andel af patienterne.


Patogenese

Virus opformeres perifert i hudens fibroblastceller, hvorfra den spredes til bl.a. centralnervesystemet, muskler, led og lymfevæv (milten og lymfeknuderne).

Dødelighed

Sygdommen er almindeligvis selvbegrænsende med en dødelighed på ca. 0,5%.

Diagnose

Klinisk diagnose

Feber, udslæt, ledsmerter og evt. blødninger. Desuden baseres den kliniske diagnose på relevant rejseanamnese.

Differentialdiagnose

Denguefeber, Sindbisfeber og Ross-River feber.

Laboratoriedetektion

Virus-RNA kan påvises i blodprøver vha. PCR. Alternativt serologisk testning vha. ELISA eller dyrkning af virus fra blodprøver.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Der findes ingen direkte behandling imod sygdommen. Understøttende symptombehandling er den primære fremgangsmåde til at kontrollere infektionen hos mennesker.

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine imod Chikungunyavirus-infektioner. Brug af heldækkende tøj (særligt tidligt om morgenen og sent om eftermiddagen, når myggene er mest aktive) og myggeafvisende midler (20% DEET) og anvendelse af myggenet. Sundhedspersonale, som håndterer prøvemateriale fra mistænkte tilfælde, skal følge standardtiltag for at forebygge blodsmitte, da en sådan overførelse har været rapporteret.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Isolation af patienter er ikke påkrævet, da virus ikke smitter mellem mennesker.

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) samt ved desinfektion med fx 1% hypoklorit eller 70% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk