Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Japansk encephalitvirus

Japansk encephalitvirus (JEV) er en enkeltstrenget RNA-virus, der tilhører gruppen flavivirus, og er nært beslægtet med Vest Nil-virus og St Louis encephalitvirus.

Smitteveje

Infektionen kan overføres med forskellige arter af myg, primært Culex tritaeniorhynchus, hvoraf nogle også stikker om dagen. Virus findes normalt hos bl.a. grise og enkelte fuglearter og overføres fra disse via myg til mennesker. Myggen, der overfører virus, findes især på landet i de sydøstasiatiske områder, men kan også forekomme i storbyernes slumområder. Sygdommen er ikke smitsom mellem mennesker. Smittede patienter har normalt ikke virus i blodet og spiller derfor ingen rolle i videreførelse af virus til nye myg.

Infektiøs dosis

Ukendt.

Inkubationstid

5-15 dage.

Sygdom

Symptomer

For hvert tilfælde af sygdommen vil der være 25-1000 tilfælde, hvor infektionen er asymptomatisk. Symptomatiske tilfælde karakteriseres ved akut inflammatorisk sygdom af kort varighed, der involverer dele af hjernen, rygmarven og hjerne- og rygmarvshinderne. Infektionen er kendetegnet ved akut hovedpine, høj feber, kulderystelser, kvalme, opkastning, nakkestivhed og lysfølsomhed. Desuden udviser nogle patienter neurologiske symptomer, hjernebetændelse, sløvhed, desorientering, koma, muskelkramper og lammelse af overekstremiteterne. Spædbørn og ældre er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige tilfælde. I svære tilfælde kan patienter udvikle neuropsykiatriske følgesygdomme og mental retardering.


Patogenese

Virus opformeres i lymfeknuderne og i huden, hvorfra den spredes til centralnervesystemet.

Dødelighed

Op til ca. 30%.

Diagnose

Klinisk diagnose

De kliniske symptomer, som observeres ved infektion med JEV, minder om dem, der ses ved andre neurologiske sygdomme som fx herpes-encephalitis. Den endelige diagnose stilles derfor på baggrund af laboratorieanalyser. 

Differentialdiagnose

Herpes-encephalitis og andre flavivirus såsom St Louis encephalit-virus og Vest Nil-virus. 

Laboratoriedetektion 

Virus-RNA kan påvises i blodprøver eller i cerebrospinalvæske hos nogle patienter vha. PCR i den tidlige fase af sygdommen. Serologisk testning vha. ELISA er en meget udbredt metode til diagnostik på JEV.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Symptomatisk evt. med assistance til vejrtrækning. Forhøjet intrakranialt tryk kan afhjælpes med mannitolbehandling.

Forebyggelse

Der findes en vaccine (IXIARO), der bør gives som to injektioner i skuldermusklen med fire ugers mellemrum. Japansk hjernebetændelse kan desuden forebygges ved at undgå at blive stukket af myg, dvs. ved regelmæssig anvendelse af myggeafvisende midler. Risikoen  for myggestik kan ligeledes nedsættes ved at sprøjte boligen indendørs med et insektmiddel og ved at anvende myggenet.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Isolation af patienter er ikke påkrævet, da virus ikke smitter mellem mennesker. 

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) samt ved desinfektion med fx 1% hypoklorit eller 70% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk