Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Hendra- og Nipah virus

Hendra og Nipah er enkeltstrengede RNA-virus, der tilhører Paramyxoviridae-familien. Hendra- og Nipah virus blev isoleret første gang i hhv. 1994 (Australien) og 1999 (Malaysia).  

Virusnavn

Virusklassifikation

Person- personsmitte

Forekomst reservoir

Hendra virus

Genus henipavirus i paramyxovirus familien (større, kappebærende, enkeltstrengede RNA virus)

Vides ikke: Ikke raporteret, men der kendes kun 7 humane tilfælde af hendravirusinfektion siden virus emergede i Australien.
Må antages at være mulig grundet den tætte beslægtethed med Nipah virus

Australien (Queensland, New South Wales)

Sporadiske udbrud, 42 ialt siden 1994

Reservoirvært er flagermus af arten Pteropus

Følgende dyr kan også inficeres: Heste  og formodentligt en bred række andre pattedyr, inkl. svin og katte

Nipah virus

Genus henipavirus i paramyxovirus familien (større, kappebærende, enkeltstrengede RNA virus)

 Ja

Endemisk i sydøst Asien. Humane udbrud raporteret fra Malaysia, Bangladesh, nordlige Indien, Singapore
Årlige udbrud i Bangladesh siden 2001

Reservoirvært er flagermus af arten Pteropus

Grise fungerer som amplifikationsvært for virus

Følgende dyr kan også inficeres: Katte, hunde, heste, geder, gnavere

Smitteveje

Den primære vært for begge virus er flagermus af arten Pteropus. Infektionen overføres herfra til husdyr såsom heste (Hendra virus) eller grise (Nipah virus). Mennesker smittes efterfølgende ved kontakt med kropsvæsker fra inficerede husdyr. Mennesker fungerer som såkaldt slutvært, men menneske til menneske smitte kan ikke afvises. 

Infektiøs dosis

Ukendt for mennesker, men laboratorieforsøg har vist, at 100 Nipah-viruspartikler kan fremkalde sygdom i guldhamstre. 

Inkubationstid

4-18 dage. 

Sygdom

Symptomer

Begge virussygdomme kan forårsage akut infektion, og symptomerne er bla. feber, hovedpine, vejrtrækningsproblemer, svimmelhed, døsighed og forvirring. Der er kun blevet registreret tre tilfælde af Hendravirusinfektion hos mennesker, hvoraf to var dødelige. Et dødsfald skyldtes septisk lungebetændelse, mens den anden var forårsaget af alvorlig hjernebetændelse.

For kliniske tilfælde af Nipah-virusinfektion observeres der ofte hjernebetændelse, hvilket kan føre til koma og død i løbet af 3-30 dage.

Patogenese

Virus opformeres i mandlerne og det respiratoriske system, hvorfra den spredes til bl.a. centralnervesystemet, nyrerne, hjertet, milten og leveren.

Dødelighed

Ca. 50% for kliniske tilfælde af Nipah-virusinfektion.

Diagnose

Klinisk diagnose

Foreløbig diagnose er ofte baseret på patientens kliniske symptomer, steder og datoer for rejser (hvis patienten er fra et ikke-endemiske land eller område) og den epidemiologiske historie fra området, hvor infektionen opstod.

Differentialdiagnose

St Louis encephalit-virus.

Laboratoriedetektion

Metoder til identifikation af Hendra- og Nipah-virus inkluderer serologisk testning (ELISA), histopatologi, immunhistokemi, elektronmikroskopi og PCR.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Der er i øjeblikket ingen direkte behandling for Hendra- og Nipah-virusinfektioner. Intensiv understøttende symptombehandling er den primære fremgangsmåde til at kontrollere infektionen hos mennesker.

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine mod Hendra- og Nipah-virusinfektioner.Ved mistanke om udbrud bør dyrebesætninger sættes i karantæne med det samme. Aflivning af inficerede dyr efterfulgt af nedgravning eller forbrænding kan blive nødvendig for at reducere risikoen for overførsel til mennesker. Transport af dyr fra smittede besætninger til andre områder bør undgås. 

Isolation og dekontaminering

Isolation

Tæt fysisk kontakt med Hendra- eller Nipah virus-inficerede mennesker bør undgås. Handsker og værnemidler bør anvendes, når man tager sig af syge mennesker.

Dekontaminering

Virus dræbes let ved varme (80C° i 30 minutter) samt ved desinfektion med fx 1% hypoklorit eller 70% ethanol.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk