Opdateret 10.07.2018

Biologiske kampstoffer

Viscumin (Viscum Album Lectin 1)

Lectin fra Viscum album (mistelten). 
Toksinet er tæt beslægtet med ricin, abrin og modeccin.
Ekstrakt af planten har været brugt i århundreder i folkemedicin. Planten undersøges i øjeblikket i forbindelse med cancerbehandling.

Smitteveje

Indtagelse af plantedele fra Viscum album.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: ikke oplyst
Inhalation: ikke oplyst
Injektion (i.v.): 2,4 µg/kg (mus)

Inkubationstid

Få timer.

Sygdom

Symptomer

Inhalation: Ingen konkrete oplysninger om viscumin, men da toksinet virker på samme måde som ricin, er det sandsynligt, at der opleves de samme nedenstående symptomer.

Ved inhalation: Feber, trykken for brystet, hoste, åndenød, kvalme og ledsmerter. Inden for to til tre døgn forværres tilstanden til en livstruende påvirkning af åndedrættet med hoste, lufthunger og lungeødem.

Ved indtagelse: Kvalme, opkast, mavesmerter, blodig diarré, nedsat urinproduktion, dehydrering og kollaps. Hvis patienten overlever i mere end tre døgn, klinger sygdommen som regel af herefter.

Patogenese

Toksinet består af en A-kæde med enzymatisk aktivitet og en B-kæde med lectinegenskaber. B-kæden kan binde sig til kulhydratmolekyler på cellerne, hvorefter A-kæden kan udøve sin ribosominaktiverende effekt.

Dødelighed

Ingen konkrete oplysninger om viscumin, men toksinet er tæt beslægtet med ricin.
For ricin gælder, at selv ret små mængder (100 mg) i mad udløser en mortalitet >99%.

Diagnose

Klinisk diagnose

Stilles ud fra symptomerne og sygehistorie.

Differentialdiagnose

Forgiftninger med abrin, ricin eller modeccin.

Laboratoriedetektion 

Immunhistokemiske assays, MALDI-TOF MS.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Symptomatisk behandling, dvs. respiratorbehandling, drop med elektrolytstabiliserende væske, smertebehandling.

Forebyggelse

Ingen vaccine eller antitoksin.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Rensning med 0,1% hypoklorit er effektivt. Viscumin inaktiveres ved temperaturer over 80°C.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk