Opdateret 10.07.2018

Biologiske kampstoffer

Microcystiner (Cyanginosiner)

En gruppe af toksiner produceret af blågrønalger, specielt cyanobakterien Microcystis aeruginosa.

Smitteveje

Badning i vand eller indtagelse af vand inficeret med toksin fra blå-grøn alger, specielt cyanobakterien Microcystis aeruginosa.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: ikke oplyst
Inhalation: ikke oplyst
Injektion (i.p.): 50 µg/kg (mus)

Inkubationstid

Fra få timer og op til 1 uge, afhængig af dosis.

Sygdom

Symptomer

Diarré, opkast, hårrejsning, svaghed, bleghed, blodansamling i leveren.

Patogenese

Microcystiner inhiberer proteinphosphatase-enzymer i kroppen, som har en vigtig rolle i regulering af proteininteraktioner og aktiviteter. Denne kombination fører hurtigt til celledød. Microcystiner forårsager hurtigt irreversible skader på leveren. Microcystiner nedbryder cytoskelettet i hepatocytterne i leveren, hvilket fører til celledød og massiv blødning fra leveren. 

Dødelighed

Døden indtræffer i løbet af få timer, hvis dødelig dosis indtages.

Diagnose

Klinisk diagnose

Stilles ud fra symptomer og sygehistorie.

Differentialdiagnoser

Infektion af tarmpatogene bakterier eller virus.

Laboratoriedetektion 

ELISA, enzym-inhibitionsassay, fluorimetriske assays.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Dialyse eller levertransplantation er formentlig den eneste effektive behandling. 
Antibiotikummet rifampin har vist sig at have en profylaktisk beskyttende virkning i dyreforsøg.

Forebyggelse

Undgå badning på steder med mange blågrønalger. Disse vokser specielt godt, når vandtemperaturen når over et vist niveau hen over sensommeren i Danmark.  
Antibiotikummet rifampin har vist sig at beskytte i dyreforsøg. Der er ingen vaccine eller antitoksin.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Koncentreret klorin.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk