Opdateret 02.11.2017

Biologiske kampstoffer

Abrin

Abrin er et protein, som kommer fra paternosterbønnen Abrus precatorius.
Paternosterbønnerne bliver brugt som et naturligt abortmiddel i Asien. 

Smitteveje

Ved indtagelse eller injektion af oprenset abrin fra A. precatorius.
Indtagelse af frø eller rødder fra A. precatorius.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: ikke oplyst
Inhalation: 3,3 µg/kg (rotte)
Injektion (i.v.): 0,7 µg/kg (mus)

Abrin er tæt beslægtet med ricin.

Inkubationstid

Få timer, afhængig af hvilken indgangsvej stoffet introduceres til organismen.

Sygdom

Symptomer

Inhalation: Inden for få timer efter inhalation af abrin opleves vejrtrækningsbesvær, feber, hoste, svimmelhed, trykken for brystet, voldsom svedproduktion og lungeødem. Dette kan til sidst lede til blodtryksfald, respiratorisk kollaps og død.

Indtagelse: De første symptomer på abrinforgiftning kommer mindre end seks timer efter, men kan tage op til 3 dage. Blodig opkast, alvorlig dehydrering, hallucinationer, blodig urin, leversvigt, milt- og nyresvigt og senere død.

Patogenese

Abrin blokerer for proteinsyntesen ved at inaktivere ribosomaktiviteten.

Dødelighed

Afhængig af hvilken rute toksinet kommer ind i kroppen, kan døden indtræffe efter 36 til 72 timer. Hvis patienten har overlevet 3-5 dage, kommer man sig sædvanligvis.
 

Diagnose

Klinisk diagnose

Udfra fra kliniske symptomer.

Differentialdiagnose

Inhalation: Andre toksiner.

Indtagelse: Enteropatogene, svampeforgiftning, arsenik.

Laboratoriedetektion 

ELISA og immunhistokemi kan anvendes til påvisning af abrin i blod og luftvejssekret, MALDI-TOF MS.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Symptomatisk behandling. Pga. den store hæmolyse kan det være nødvendigt at indtage natriumbicarbonat for at undgå tilstopning af nyretubuli. Behandling kan yderligere inkludere respiratorbehandling og væsketerapi.

Forebyggelse

Ingen vaccine eller antitoksin.

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Rensning med 0,1% hypoklorit er effektivt. Abrin inaktiveres ved temperaturer over 80°C.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk