Opdateret 10.07.2018

Biologiske kampstoffer

Diacetoxyscirpenol

Toksin tilhørende familien af trichothecener, som produceres af svampene Fusarium, MyroteciumTrichodermaCephalosporiumVerticimonosporium.

Smitteveje

Diacetoxyscirpenol kan forgifte mennesker ved hud- og øjenkontakt, inhalation og via fødevarer.

Toksisk dosis

LD50 afhænger af smittevejen:
Indtagelse: ikke oplyst.
Inhalation: ikke oplyst.
Injektion (i.v.): 12 mg/kg (mus).

Inkubationstid

Forgiftning med trichoceten-mykotoksiner sker inden for få minutter til timer efter udsættelse for toksinet.

Sygdom

Symptomer

Trichothecen-mykotoksiner er hudaktive og forårsager væskefyldte blærer og brændende fornemmelse i huden efter kort tid. På længere sigt opstår hudnekroser og læderagtig formørkning af huden. Lunge og tracheobronchial forgiftning forårsager dyspnoe, hoste og hvæsende vejrtrækning, blodige expectorater. Gastrointestinal forgiftning forårsager kvalme, opkast, blodig eller vandig diarré, abdominale kramper. Kontakt med øjne forårsager øjesmerter og sløret syn. Systemiske påvirkninger kan være manglende koordinationsevne, hjertebanken, kropstemperatur under det normale, lavt blodtryk efterfulgt af død.

Patogenese

Diacetoxyscirpenol tilhører trichothecenerne, som blokerer protein- og DNA-syntesen, og dette medfører en markant påvirkning af hurtigdelende celler som fx knoglemarv, hud, kimceller og slimhinder. 

Dødelighed

Ved overskridelse af dødelig dosis kan den udsatte dø i løbet af minutter, men der kan gå op til nogle dage ved forgiftning med trichothecen-mykotoksiner.

Diagnose

Klinisk diagnose

Stilles ud fra kliniske og epidemiologiske fund. 

Differentialdiagnose

Forgiftning med andre trichothecen-toksiner.

Laboratoriedetektion 

HPLC og gaskromatografi på urin og plasma op til 28 dage efter udsættelse kan bruges til at diagnosticere trichothecen-mykotoksiner. Immunoassays, MALDI-TOF MS.

Behandling og forebyggelse

Behandling

Ingen specifik behandling rettet mod diacetoxyscirpenol.
Symptomatisk behandling inklusiv aktivt kul ved fødeindtagelse og skylning af øjne. Afklædning og rensning med vand og sæbe efter eksponering kan hindre eller mildne hudsymptomer. Ved hudkontakt kan man bruge brandsårsregime op til 4-6 timer efter eksponering.

Forebyggelse

Ingen vaccine eller antitoksin.
 

Isolation og dekontaminering

Isolation

Ikke relevant.

Dekontaminering

Hypokloritopløsning alene er ikke fuldt effektivt for at inaktivere toksinerne. Til dekontaminering bør i stedet anvendes 1% hypokloritopløsning med 0,1 M NaOH med en times kontakttid. Toksinet er ekstremt varmestabilt og inaktiveres ikke ved UV-bestråling.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk